201 SMÁRI Kópavogi

2016-2019
Frumhönnun, ímyndarvinna, stýrihönnun og markaðsráðgjöf fyrir nýtt hverfi við Smárann í Kópavogi.

Stefnumótandi hönnun og endurskoðun á deiliskipulagi fyrir blandaða byggð 8 lóða sunnan Smáralindar. Hlutverk okkar var tvíþætt. Annars vegar að endurskoða deiliskipulag fyrir blandaða byggð með skjólsæla garða. Hins vegar möguleikaskoðun á fjölbýlishúsum með bestun á legu íbúða m.t.t. umhverfis.

Verkefni:201-A10 Smári Kópavogur
Staðsetning:Sunnusmári 19, 21, 23 og 25
Stærð:84.000 m2
Verkkaupi:Smárabyggð ehf
Verklok:Unnið 2016-2019