201 SMÁRI Kópavogur

2016-2019

Innledende design, branding, styringsdesign og markedsrådgivning for et nytt boligområde i Kópavogur Island. Strategisk utforming og revisjon av lokalplanlegging for en blandingsbebyggelse på 8 tomter sør for Smáralindar. Vår rolle var todelt. På den ene siden revidering av lokalplanlegging for blandet bebyggelse med skjermet hageområde. På den andre siden en mulighetsstudie av leilighetsbygg med optimalisering av plassering av leiligheter med hensyn til omgivelsene.

Prosjekt:201-A10 Smári Kópavogur
Beliggenhet:Sunnusmári 19, 21, 23 og 25 i Kópavogur, Island
Størrelse:84.000 m2
Oppdr.giver:Smárabyggð
Ferdig-stillelse:2016-2019