Nytt boligareal i Gufunes

Fremtidsvision for nytt boligareal i Gufunes area i Reykjavik

Team; Tendra, Mad, Mud og Nomad
Konkurransebidrag 2021

Målet med forslaget var å styrke de eksisterende kvalitetene og flette dem inn i bebyggelsen; kystområdet og gamle bygninger. Ved å utvide kystområdet og tilhørende kvalitet mellom husene, ville det gi beboerne en følelse av at de bor ved stranda, selv om de ikke er nær sjøen.

Det er også god kvalitet og sjarm som ligger i de eksisterende strukturene. Et gammelt industribygg som er i en transformasjonsprosess for kreative næringer og gamle brygger. Der så vi en mulighet til å skape en ånd som minner om kvaliteten på gamle bysentra og romantiske badebyer.

Det store bildet i planforslaget var å utvikle området som to områder (område A og område C) med hvert sitt særpreg, da de etterlyser ulike løsninger på grunn av sin beliggenhet.

Område A grenser mot gater, som deretter løsner mot stranda. Den åpner på utsikt, skaper ly og slipper naturen inn mellom bygningene. I område C derimot punkthus som holder den smale stripen mellom kysten og Reykjavík som et åpent område i stedet å dele den opp i smalere strimler.

Der hvor to områdene og GN Studios møtes, ble det foreslått å ha et felles torg som henger sammen områdene sammen. Ved plassen ligger en liten brygge eller utsiktspunkt som begge tjener et formal rasteplass (over) og badstue under. Noen ganger er det vind men alltid utsikt og sterk

forbindelse til sjøen. Stranden og sanddynene får strekke seg opp mellom husene og påvirke gårdsplassene. Mellom gresskledde og gresskledde sanddyner er leke- og uteområder for beboere og fotgjengere.