Domkirkeplassen

ProsjektDomkirkeplassen
BeliggenhetSpareBank 1 SR-Bank, Domkirkeplassen 1
Bygget1959
Tegnet avGert Walter Thuesen og Herman Tufte
OppdragsgiverSpareBank 1 SR-Bank

Omfattet: Arkitekt oppdrag i fm total renovasjon, tilrettelegging for ny StarBuck´s Coffee butikk og arbeidsmiljø med filial for SpareBank 1 SR-Bank

Bygget ble diplomert i 1966 av A. C. Houens fond som regnes som en av Norges fremste utmerkelser innen arkitektur og byggeskikk. Bygget er vernet og av stor historisk verdi samt et icon på torget i Stavanger.

Oppdraget ble gjennomført i tett samarbeid med kunde og byantikvar. Ved renoveringen ble mange glemte og skulte elementer med arkitektonisk kvalitet tilbakeført og fremhevet til opprinnelig glorie.